• Call Us Now

    0181-484525

Nieuwe tarieven per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wijzigen de tarieven nog niet. Mogelijk wel later in het jaar wel.

Binnenkort worden deze in de wachtkamer opgehangen. Op de site zijn ze te vinden op https://fysiovoorne.nl/tarieven

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *