• Call Us Now

    0181-484525

test15

Test16

aDASDU komt in aanmerking voor een chronische indicatie. Dit betekent dat u bij ons onder behandeling bent voor een aandoening die vermeld staat op de chronische lijst (lijst Borst)
 
Bij een chronische indicatie, komen de eerste 20 behandelingen voor uw eigen rekening, of (gedeeltelijk) uit de aanvullende verzekering, als die aanwezig is en voldoende behandelingen biedt.
 
Na de eerste 20 behandelingen komt de vergoeding uit de basisverzekering. U dient er rekening mee te houden, dat eerst het eigen risico wordt aangesproken.
 
Voor deze chronische indicatie hebben wij een verwijzing van de specialist/huisarts nodig.
 
Wij hebben ook een verwijzing nodig als u aan huis wordt behandeld, dit geldt voor chronische en niet chronische indicaties.
 
Op deze verwijzing dienen de onderstaande gegevens te worden vermeld:
 
– Naam en geboortedatum van de patiënt
– De diagnose
– De AGB-code van de verwijzer
– De handtekening van de verwijzer
 
Als u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen met uw behandelend fysiotherapeut of met de praktijkondersteuner.